18 فرو

اسم سگ نر و ماده

نام های محبوب سگ نر
۱- بِیلی۱- Bailey
۲- مَکس۲- Max
۳- چارلی۳- Charlie
۴- بادی۴- Buddy
۵- راکی۵- Rocky
۶- جِیک۶- Jake
۷- جَک۷- Jack
۸- تُبی۸- Toby
۹- کُدی۹- Cody
۱۰- بوستِر۱۰- Buster
۱۱- جیک۱۱- Duke
۱۲- کوپِر۱۲- Cooper
۱۳- رایلی۱۳- Riley
۱۴- هارلِی۱۴- Harley
۱۵- بِر۱۵- Bear
۱۶- تاکر۱۶- Tucker
۱۷- مارفی۱۷- Murphy
۱۸- لاکی – لوکی۱۸- Lucky
۱۹- اُلیوِر۱۹- Oliver
۲۰- سام۲۰- Sam
۲۱- اُسکار۲۱- Oscar
۲۲- تِدی۲۲- Teddy
۲۳- وینستُن۲۳- Winston
۲۴- سامی۲۴- Sammy
۲۵- مایلو۲۵- Milo
نام های محبوب سگ ماده
۱- بِلا۱- Bella
۲- لوسی۲- Lucy
۳- ملوس – مالی۳- Molly
۴- دِیزی۴- Daisy
۵- مَگی۵- Maggie
۶- سوفی۶- Sophie
۷- سِیدی۷- Sadie
۸- کِلو وی۸- Chloe
۹- بِیلی۹- Bailey
۱۰- لولا۱۰- Lola
۱۱- زو۱۱- Zoe
۱۲- عَبی۱۲- Abby
۱۳- جینجر۱۳- Ginger
۱۴- راکسی۱۴- Roxy
۱۵- گرِیسی۱۵- Gracie
۱۶- کوکو۱۶- Coco
۱۷- ساشا۱۷- Sasha
۱۸- لیلی۱۸- Lily
۱۹- آنجل۱۹- Angel
۲۰- پرینسس۲۰- Princess
۲۱- اِمّا۲۱- Emma
۲۲- آنی۲۲- Annie
۲۳- رُزی۲۳- Rosie
۲۴- روبی۲۴- Ruby
۲۵- لایلا۲۵- Layla

بیشتر بدانید:

اسم سگ پامرانین

اسم سگ هاسکی 

اسم سگ تیبتن ماستیف

دیدگاه بگذارید