*مسن ترین تریر جهان: 29 سال عمر کرد که معادل انسانی 183 ساله میباشد

*اولین دوستی سگها و انسانها 30000سال قبل بوده است.

*جهت مدفوع کردن سگها در جهت میدان مغناطیسی زمین است.

*محبوبترین نام های سگ در میان گشورهای انگلیسی زبان مکس و مالی میباشد.

*قسمت تعریق سگها و گربه ها کف دستها و پاهای انهاست

*توانایی حس بویایی سگها نسبت به انسانها 10 هزار بار بیشتر میباشد.

*تنها گونه هایی که با انسانها ارتباط مستقیم چشمی برقرار میکنند سگها میباشند.

*تنها کشوری که به صورت قانونی سگ و گربه میخورند سوییس میباشد.

*سالی ورود سگ هاسکی به قطب جنوب ممنوع شد 1994 بود.

*کوچکترین سگ اندازه گیری شده در جهان با قد حدود 15.2 سانتی متر شی هواوا میباشد.

*متوسط هوش سگها هم اندازه ی یک کودک 2ساله است.

*اثر بینی سگ مانند اثر انگشت انسان منحصر به فرد میباشد.

*تنها حیوان هایی که اشاره به سمتی را درک میکنند فیلها و سگها هستند.

*نشانه ی خوشحالی در سگها تکان دادن دم به سمت راست.

نشانه ی ترس در سگها تکان دادن دم به سمت چپ است.

منبع: اورجینال پت شاپ

دیدگاه بگذارید