03 ارد

نگهدری از سگها اصلا کار سخت و غیر ممکنی نیست،بلکه بسیار راحت و امکان پذیر است،اگر قبول کنید که او هم موجودی زنده است با تمام خصوصیات یک موجود زنده و تا مدتی هرچند خیلی کوتاه به تر و خشک شدن احتیاج درد.

اصلی ترین این مراقبت ها:

1_ برس کشیدن روزانه حداقل یک یا دوبار:موهای سگ دلبند خود را روزانه حتما ۱بار برس بکشید.همانگونه که شما از موهای ژولیده بیزارید او نیز بیزار است.

2_هر روز (صبح-ظهر-عصر-شب)اورا به دستشویی ببرید،اورا هرگز مجبور نکنید که ادرار یا مدفوع خود را نگهدارد این کار به جسم او و دستگاه و مجاری ادرار او اسیب میزند بخصوص که سگها در کنترل کردن دستشویی خود بسیار توانا هستند.

3_ بین انسان و سگ بیماری مشترکی که باعث نگرانی شود وجود ندارد.

4_سگها نیز مانند انسانها دچار بیماریهای افسردی و فشارخون و قندخون میشوند بیایید و بانگهداری و تغذیه صحیح او را از ابتلا ببیماریهایی این چنین دور بدارید.

5_سگهارا بیش از ۱بار در ماه حمام نکنید تا دچار خشکی پوست نشود.

6_دندنهای سگ خود را هفته دو بار مسواک کنید-موهای او را ۶ماه یکبار اصلاح کنید و برای اینکار حتماا به مرکز معتبر و ب دست مربی ماهر بسپارید.موهای دور چشم او را چندهفته یکبار کوتاه کنید تا به بینایی او اسیب نرسد.

7_به سگ خود میوه هایی مقوی و ویتامین بدهید تا به کمبود ویتامین دچار نگردد.از غذاهای ادویه در و ممنوعه مانند فست فود خودداری کنید.

دیدگاه بگذارید