غالبا موضوع مهم مشاوره های اغلب ما این سوال است که کدام نژاد در میان نژادهای آپارتمانی پر سر و صدا تر هستند.

در پاسخ به این دوست باید گفت:

اولا توله هایی با پوزه های بلند صدایی بلندتر خواهند داشت اما این که کدام نژاد در مجموع پارس نخواهد کرد باید بگوییم این نکته فقط به طرز تربیت و اصول آموزشی مربوط خواهد شد.

چرا که با تربیتی اصولی و هنجارهای درست و قانونی سگ شما بسیار ارام خواهد بودمحتی اگر نژادی عام و بدون اصالت داشته باشید میتوانید همچون خمیری که در دست درید به هرشکلی که مایل باشید آن را شکل دهید.

*دوستانی که مایل به مشاوره ی آموزشی، اصولی و کارآمد هستند با ما در تماس باشند:

09129153744

دیدگاه بگذارید