28 ارد

همگی توله ها مالتیز کراس دارای شناسنامه و واکسن خورده وانگل تراپی شده هستن

با بهترین کیفیت و بهترین سایز

برای اطلاعات بیشتر و بازدید از مجموعه با ما در ارتباط باشید

09129153744-*-*-*-*-*-*-*-*09108867055-*-*-*-*-*-**-09106960672https://originalpetshop.com/2020/03/29/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%da%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%af/

دیدگاه بگذارید