03 اسف

با بهترین کیفیت و بهترین سایز

با یادگیری اموزش اولیه

زیر نظر بهترین مربی و بهترین دامپزشک

09129153744-*-*-*-*-*-*-*09108867055-*-*-*–*-*-*-*-*-*-09106960672

#مالتیزشیتزو#http://سگ جیبی#http://فروش مالتیز#فروش مالتیز عروسکی#

دیدگاه بگذارید