فروش انواع توله های اپارتمانی و گارد همگی توله ها دارای شناسنامه و واکسن خورده وانگل تراپی شده میباشند

برای اطلاعات بیشتر و بازدید از مجموعه ما با#فروش سگ خانگی#فروش مالتیز#فروش سگ جیبب#تریر ما در ارتباط باشید

دیدگاه بگذارید